Позитивна Психотерапия

Помощ за самопомощ

Позитивна Психотерапия

Методът на позитивната психотерапия (ППТ) принадлежи към хуманистичните, транскултурните и динамични психотерапевтични методи. Това е конфликт-ориентиран метод, въз основа на положителния образ на човека. Човекът е добър по природа и е надарен с четири вида способности: физически, психически, социални и духовни. Затова заболяванията и разстройствата се интерпретират в по положителен начин.

Чрез използването на истории, анекдоти и примери от други култури, ние насърчаваме клиентите да се откажат от пасивната роля на пациента и да поемат активна роля. Ръка за ръка с нас, тяхното семейството и заобикалящата среда. Основната идея е да се работи с текущите способности на човек, а не с болестта, симптома или проблема. Например: анорексия невроза е способността на човек да преживява с малко храна, като то този начин се идентифицира със световният глад; разтройството на съня е способността да бъдете бдителни и да се сптавяте с малко сън; депресията е способността да реагирате с най-дълбока емоционалност на конфликтите и т.н.

Започнах обучението си в ППТ преди повече от 10 години, и днес, както и тогава, съм абсолютно очарована от тази философия! Използвам този метод в практиката си, и считам за възнаграждаващо да виждам как клиентите получават различна перспектива за състоянието си.

Забележка: Методът на ППТ е разработена, изследвана и поддържана методология за психотерапия от д-р. Носрат Песешкиан и не бива да се смесва с позитивната психология.