Клиент-центрирана терапия

Карл Роджърс и Безусловното Позитивно Отношение и Приемане.

Клиент-центрирана терапия

Бих могла да кажа, че концепцията на Роджърс и хуманистичните течения са оказали най-силно въздействие на развитието ми като психолог. Клиент-центрираната терапията дава на клиента достатъчно място да говори и да бъде изслушан, без незабавни интервенции. Основава се на вярването, че всяко човешко същество се стреми и има способността да изпълни своя собствен потенциал.

Индивидите имат в себе си огромни ресурси за саморазбиране и за промяна на самоконцепциите, основните нагласи и самоуправляващото се поведение; тези ресурси могат да бъдат достигнати, само ако е  осигурен определен климат (Rogers, 1951, p. 487)

Безусловното положително отношение и приемане е мястото, където родителите, значимите други (и хуманистът терапевт) приема и обича човека за това, което е той. Важно е да се подчертае, че положителното отношение не се оттегля, ако лицето прави нещо нередно или прави грешка. Когато съм в тази роля, избягвам насочването на курса на терапията, като следвам поведението на клиента. Вместо това, предлагам съпричастност и подкрепа, насоки и приемане, така че клиентът да може да открие персонализирани решения за себе си.

Според Роджърс това е начинът за създаване на среда, която най-много позволява здравословно развитие. Тази новосъздадена среда, в която е въведено безусловното позитивно отношение, разширява пространството на клиента за себеанализ и въпроси с трудни отговори; клиентът може да започне да култивира ползотворно вътрешните си ресурси.

Този тип подход може да е подходящ за някои клиенти, които преди това са били лекувани с КПТ или други, и са установили, че това не е тяхната терапия.