ЕМДР Терапия

Ако травмата не се преработва – времето всъщност не лекува раните.

ЕМДР Терапия

Методът „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR), в превод означава „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите”. ЕМРД е иновативна психотерапия, която досега успешно е помогнала на хиляди хора, с психологически затруднения и проблеми, в основата на които стоят емоционално травматични преживявания като: сексуални малтретирания, пренебрегване и отблъскване в детските години, автомобилни катастрофи и други видове инциденти и насилие.

ЕМДР е ефективен метод и при третирането на оплаквания като тревожност, разстройства, проблеми свързани със себеоценката, хипохондрия и др. Kомплексен и психотерапевтичен метод, който интегрира много от успешните елементи на голям брой терапевтични подходи и ги комбинира с движение на очите или други форми на билатерална стимулация по начини, които активират зоните в мозъка, отговорни за преработката и съхранението на информацията.

Обикновено всеки индивид успява да преработи случващите му се травматичи преживявания без чужда помощ. Когато обаче човек е подложен на различни преживявания от такъв род в кратък период от време или травматичното преживяване е еднократно, но с изключителен интензитет, вътрешният себеизцелителен (хомеостатичен) механизъм може да се претовари и да не успее да преработи травматичния материал. Така, този непреработен материал може да се съхрани в подсъзнанието на конкретния човек в „суров вид” и да се реактивира всеки път, когато външните обстоятелства наподобяват първоначалното събитие породило травматичното преживяване.

Тъй като EMDR позволява на ума и тялото да се лекуват със същата скорост, лечението може да подейства бързо на много от клиентите да се чувстват по-добре след няколко сесии. Ако искате да разберете повече за ЕМДР терапията моля прочетете тук.