Когнитивна-Поведенческа Терапия

Мислите пораждат чувства. Чувствата създават поведение. Поведението подсилва мислите.

Когнитивна-Поведенческа Терапия

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е сравнително бърза, структурирана, и ориентирана към настоящето психотерапия. Насочена е към решаване на настоящите проблеми и преподаване на умения за промяна на дисфункционално мислене и поведение. Това е психотерапия, която се основава на когнитивния модел: начинът, по който хората възприемат ситуацията, е по-тясно свързана с тяхната реакция, отколкото със ситуацията сама по себе си. Това прозрение може да ви помогне да станете по-осведомени и по-малко реактивни.

Една от целите на терапията е да промени моделите, мисленето и поведението, които често стоят зад множество трудности. Можете да изследвате вярванията си, да решите дали тези вярвания са все още точни и полезни и ако не е така, да решите да развиете по-обективни вярвания. КПТ се използва, за да помогне за лечение на широк спектър от проблеми в живота на човека; от проблеми със съня или проблеми с взаимо-отношенията до злоупотреба с алкохол или тревожност и депресия.

Изучавала съм Когнитивна Психотерапия в Leiden University. Опитът ми ме научи, че терапията може да бъде ефективна дори и в 8-10 сесии! Някои пациенти, които се нуждаят от структура, намират този систематичен подход за много полезен. Чрез различни техники хората логично осъзнават, че възприятията им както и процеса на мисленето им са неделимачаст, пряко свързана с тяхното поведение. Осъзнаването може да доведе до голяма промяна!